HARD- EN SOFTWARE ENGINEERING

Of het nu gaat om een eenvoudige of een zeer complexe installatie, het uiteindelijke succes wordt bepaald door een goede analyse en een doordacht ontwerp. Hierbij zijn gebruiksvriendelijkheid en veiligheid zeer belangrijke elementen. Daarom begint elk project met engineering. In nauwe samenwerking met de klant stelt TebruTech een pakket van eisen op. Aan de hand van deze eisen wordt bepaald welke componenten het meest geschikt zijn. Bij elke installatie levert TebruTech een compleet elektrotechnisch tekeningenpakket, waarbij het verwerken van revisiegegevens na montage en inbedrijfstelling tot de standaardprocedures behoren. TebruTech heeft ervaring met diverse merken PLC’s. Tevens is zij bekwaam en gemotiveerd om in een voor haar nieuwe applicatie te programmeren. Hierdoor heeft TebruTech brede kennis opgebouwd, waarmee goede oplossingen kunnen worden geboden.

Update cookies preferences